B2B (business to business) znamená, že firma ponúka produkty a služby zamerané na iné firmy, nie pre zákazníka (end-user). Avšak pri ich vyvijaní je dôležité mať stále na pamäti koncového užívateľa, čo nie je vždy také jednoduché. Ak chcete aby UX dizajn pracoval vo Váš prospech (pre prospech firmy), treba najprv pochopiť potreby vašich zákazníkov a zároveň ako konkurenčné firmy využili tento proces na vytvorenie prosperujúceho produktu.

Na začiatku je dôležité vedieť že UX (user experience alebo užívateľská spokojnosť) nie je len o estetike daného produktu. UX sa zameriava na optimalizáciu digitálneho prostredia pre konkrétne typy používateľov. Zatiaľ čo UI (user interface alebo užívateľské rozhranie) je využívané na zlepšenie vzhľadu produktu.

UX dizajn je relatívne novou stratégiou v B2B, avšak za pár rokov sa stal jeho neoddeliteľnou súčasťou. Vedúce značky sú si vedomé že novodobé biznisy očakávajú intuitívne zážitky ako pri B2C. Mnoho úspešných firiem je na vrchole vďaka skvelému UX dizajnu ktorý úspešne upúta pozornosť zákazníkov. Jedným z takýchto príkladov je Slack. Slack je chatovacia miestnosť pre firmy, ktorá má nahradiť e-mail ako primárny spôsob komunikácie a zdieľania(Johnston, 2020). 

Úvodná stránka (Figure 1 – Slack úvodná stránka) Slack-u slúži najmä na presvedčenie zákazníka aby sa rozhodol využiť ich ponúkané služby. Pri bližšej analýze zistíme že za dizajnom ako je tento stojí viacero faktorov ktoré podnecujú koncového užívateľa k využitiu tejto aplikácie. Prvým faktorom je jasne definovaná hodnota (value proposition), ktorú spoločnosť sľubuje dodať zákazníkom, ak sa rozhodnú kúpiť produkt. Druhým významným faktorom je CTA (call to action), v tomto prípade “TRY SLACK FOR FREE” tlačidlo na neutrálnom pozadí aby čo najviac vyniklo a tak pripútalo čo najväčiu pozornosť. Tretím faktorom je jednoduchosť, ich stránka je pomerne krátka a všetko dôležité sa zákaník dozvie z navigácie a hlavnej sekcie (hero image).

Figure 1. – Slack úvodná stránka

Rozdiely v B2B a B2C v UX dizajne

Webstránky pre B2B a B2C majú toho dosť spoločného. Oboje musia mať zreteľne určenú informačnú architektúru, presvedčivý obsah, ponúknuť podrobnosti o produktoch a službách o ktoré sa užívatelia zaujímajú.

Užívatelia v B2B majú však veľmi často rozdielne potreby od tých v B2C. Podľa výskumu existuje päť hlavných rozdielov v UX (Laubheimer, 2016).

  1. Obsah stránky/aplikácie musí podporovať dlhodobé rozhodnutia o kúpe
  2. Informácie o integrácií, kompatibilite a regulácie musia byť jasne uvedené. Najmä ak sa jedná o počítačový hardvér a softvér.
  3. Stránka musí osloviť obidve skupiny “USER” a “CHOOSER”. USER je typ klienta ktorý sa zaujíma o používaní produktu a CHOOSER sa zameriava na návratnosť investícií.
  4. V mnohých prípadoch B2B zahrňuje komplexné stanovenie cien ktoré si vyžaduje realistické riešenia. Ako napríklad cenová kalkulačka alebo rozdelenie cien do jednotlivých kategórií.
  5. Spoločnosti B2B musia často podporovať zákazníkov z rôznych veľkostí podnikov, od malých obchodov až po veľké nadnárodné spoločnosti. Z toho vyplýva, že riešenie ktoré fungujú pre jednu firmu nemusí platiť pre tú ďalšiu.

Osvedčené postupy v UX dizajne pre B2B

Keďže UX dizajn je len začínajúcou stratégiou, mnoho  B2B firiem sa stále učí ako ju efektívne využiť pri optimalizácií digitálnych interakcií. Existuje však pár overených postupov v súvislosti s nákupom v B2B a uplatnenia UX dizajnu v spotrebiteľskom sektore.

  1. Identifikovanie rôznych typov používateľov

B2B je špecifické rozmanitými typmi kupujúcich. Háčik spočíva v tom, že jednotlivé typy si vyžadujú odlišný UX zážitok. Preto je dôležité na začiatku procesu identifikovať jednotlivé typy potencionálnych zákazníkov.

  1. Investovanie času do UX výskumu

Beta testovanie, cieľové skupiny a ďalšie výskumné metódy sú dôležitým krokom v B2B UX dizajne ako aj venovanie pozornosti načúvaniu zákazníkovým potrebám.

  1. Neustále vyvíjanie UX stratégií

Potreby užívateľov sú dynamické a preto treba vyvíjať nové UX stratégie. Flexibilita a úspešná firma idú ruka v ruke.

Nech už ide o B2B alebo B2C, na “druhej strane počítača” je vždy osoba ktorú zaujíma daný produkt. Rozdiel medzi klientom a firemným klientom je, že klient si môže dovoliť nakupovať impulzívne. Zatiaľ čo firemný klient si to dovoliť nemôže a preto tieto dva typy hľadajú produkty rozlišne. Keď hovoríme o B2B, hovoríme o firme investujúcej do inej firmy. Nejde iba o nákup, ale o partnerstvo (MeierMeier, 2017).

Referencie:

Figure 1. – Slack úvodná stránka Where work happens. (2018). Retrieved 22 May 2020, from https://slack.com/

Johnston, E. (2020). What Is Slack Messaging | CloudApp. Retrieved 22 May 2020, from https://www.getcloudapp.com/blog/what-is-slack

Laubheimer, P. (2016). B2B vs. B2C Websites: Key UX Differences. Retrieved 22 May 2020, from https://www.nngroup.com/articles/b2b-vs-b2c/ 


MeierMeier, M. (2017). The Art of B2B — applying UX and CX thinking strategies to create lasting partnerships. Retrieved 22 May 2020, from https://uxdesign.cc/the-art-of-b2b-applying-ux-and-cx-thinking-strategies-to-create-lasting-partnerships-c0cf8791bba0

Leave a Reply